top of page

Teaterskolen / Skuespillertrening

Timene har som mål å lære elevene litt om skuespillerfaget. Gjennom teaterlek, gruppeøvelser og improvisasjoner - med og uten tekst - samt arbeid med tekster hentet fra skuespill, vil eleven opparbeide en dypere forståelse i hva skuespillerens arbeid er. På Teaterskolen Gjøvik skal vi skape historier sammen gjennom egenproduserte, moderne og klassiske tekster. Vi skal også jobbe med forståelse av dikt, korttekster, ordspråk, ordtak og lignende. 

Å utvikle egen fantasi er det beste vi kan gjøre. Gro Ann vil gi elevene et variert opplegg, og sørge for at alle får utvilke seg i forhold til sitt talent. Å stole på hverandre, og å lage ting sammen er nøkkelord. Derfor skal elevene jobbe mye med samhandling. Elevene må også få tid hjemme til å lærer seg de tekstene de får, slik at vi kan arbeide med forståelsen av teksten når vi er sammen i klasserommet. For å være skuespiller, er langt mer enn å kunne en tekst utenatt. 

Like viktig som å utforske sine egne muligheter som skuespiller, er det å se andre i arbeid. På Teaterskolen Gjøvik skal vi gjøre hverandre gode. Elevene skal lære å jobbe med hverandre, både som skuespiller og regissør. Det kan godt tenkes at flere elever får samme tekst, og dermed opplever at man tolker teksten på veldig forskjellig måte. Det er da man kommer til kjernen av skuepillerfaget.

Denne våren satser vi på 2 grupper. Maksimum antall i gruppene er 8 personer. MINIMUM ANTALL ER 5

  • Klasse for elever 12 år  - 13 år  Tirsdager kl.15 - 16

  • Klasse for elever 14 år  - 19 år  Tirsdager kl. 16:15 - 17:30

Send oss en epost med elevens navn, alder, og de foresatte. Skriv litt om deg selv og om du har drevet med teater

(Alder er veiledende. Du kan være 11 og du kan være 20. men send oss en mail.)

TIMER ALENE

Noen har også behov for enetimer i form av veiledning og bekreftelse før de skal avlegge en audition, eller opptak ved teaterhøgskole, årlig audition eller audition for en rolle. Om du er en av dem, er Gro Ann en super coach! Send mail eller ring Gro Ann.

Alle Tilbudene på Teaterskolen Gjøvik våren 23

  • SKUESPILLERTRENING I GRUPPER PÅ ca. 6 til 8 elever er TIRSDAGER våren 2023

Timer på TIRSDAGER. 

for elever fra 12 - 13 år. Vi starter kl. 15:00 og varer 60 minutter

For eldre elever fra 14 - 19 år starter timene kl. 16:15 og varer ca. 90 minutter

Alder er veiledende. Du kan være 11 og du kan være 20, etter avtale😊

 

  • VEILEDNING FØR EN AUDITION

Gro Ann tar også imot unge talenter som ønsker enetimer  foran en audition - pris og tid etter avtale.

  • COACHING TIL FORMIDLERE / FOREDRAGSHOLDERE / POLITIKERE m.m.

Ønsker du å bli en bedre formidler? Ønsker du å være litt tryggere på podiet? Trenger du litt hjelp med hva du skal gjøre med hender, blir du nærvøs i møte med et publikum? 

Gro Ann vil hjelper deg med dette, slik at du blir tryggere når du skal holde foredraget ditt, eller din politiske appell, eller den viktige talen i bryllupet til sønnen din. Vi går igjennom det du skal si, og så snakker vi oss igjennom alt det som er utryggt. Vi skal snakke om kroppsspråk og stemmebruk, pusteteknikker og avslappingsteknikker. Det er bare å ta kontakt! 

  • PROSJEKT-PITCHING

Er for grupper innen teater, dans, performance, crossover, film, m.m.

Å pitche sine prosjekt-ideen før man skriver søknader, eller fremlegger sine ideer for en kunde, er helt avgjørende for en utøver i dag. For mottakeren er det viktig at du formulerer dine ideer slik at de blir forstått av andre. Derfor kan en utenforstående hjelpe deg med å sortere ideene, stramme inn tanker og ikke minst prøve ideene ut i praksis. I hovedsak bruker vi helger til denne type arbeid. Men det kan også være en dag eller noen kvelder - avhengig av hva dere vil, og hvor langt dere er kommet i prosessen. Pris og tid etter avtale.

PRISER

Veiledende priser:

  • Teaterskolen på Gjøvik ukentlig. pris per leksjon 190,-

  • Enetime (fra 30 - 45 minutter) 700,-

  • Enetime (fra 60 - 90 minutter)  kr. 1000,-

  • Pitchinggrupper  Fra kr. 1500,- og etter avtale

    

bottom of page