Teaterskolen

Gro Ann Uthaug har over 40 år bak seg som skuespiller, regissør og skaper av egen kreativ bedrift. Hun har også medvirket i filmer, kortfilmer og reklamefilmer. I tillegg har hun 25 år som dramapedagog ved folkehøgskole og videregående skole. Nå starter hun en teaterskole i Gjøvik. Her vil det være mulig å fordype seg i skuespillerfaget, eller få veiledning som formidler. I tillegg vil hun veilede kreative næringer, utøvere innen teater, film, dans, cross-over, performance, musikk, eller visuell kunst, når de trenger å samle sine ideer til en pitch muntlig eller skriftlig. Dette kaller vi Prosjekt-pitching. 

Under kan du lese mer om disse satingsområdene.

Vårt tilbudet på Hunn Gård

  • SKUESPILLERTRENING for elever fra ca. 13 – 23 år.

For tiden er det gruppen 13 - 15 som er på torsdager. (Nye elever kan komme fra uke 42) 

Gro Ann starter ny gruppe for elever fra 16 - 23 fra uke 42. (GÅ HIT)

Tar også enkeltstående timer i veiledning mot en audition eller lignende. tirsdager, onsdager og fredager.

Priser etter avtale.

  • FORMIDLINGSCOACHING

Dette er tilbud til deg som trenger veiledning før et viktig foredrag, en formidlingsturé, et muntlig fremlegg på en konferanse, en politisk apell eller skal holde en viktig tale. Innholdet står du for selv. men stemmebruk, kropsspråk og avspenning - kan vi hjelpe deg med.

Tid og pris etter avtale

  • PROSJEKT-PITCHING

For utøvere innen teater, dans, performance, musikk, crossover, film, m.m. Poenget med opplegget er å for veiledning og hjelp til å sortere ideer, og prøve dem ut i praksis.  I hovedsak bruker vi helger til denne type arbeid. enten er hel dag, eller en hel helg - eller flere helger. Tid og pris etter avtale

Kontakt Tema Teater ved Gro Ann Uthaug

Mobil: 924 23 908

Mail: info(at)temateater.no

Du finner oss både på facebook og instagram.

Skuespillertrening

Gjennom monologarbeid, dialoger, improvisasjoner og fordypning i skuespillerteknikker vil eleven få dypere forståelse i hva skuespillerens arbeid er. Vi skal jobbe med klassikere og moderne tekster. Gro Ann vil prøve å gi eleven et så variert opplegg som mulig, for at eleven kan få utvilke seg best mulig i forhold til sitt talent. Derfor skal vi også jobbe med dikt, korttekster og improvisasjoner. Det blir en nødvendighet at eleven lærer seg tekstene de får, slik at vi kan arbeide med forståelse, uttrykk og fantasi. Like viktig som å utforske sine egne muligheter som skuespiller, er det å se andre i arbeid. Derfor oppfordres elevene til å se profesjonelt teater sammen, slik at vi kan diskutere og evaluere opplevelsen i plenum sammen. Maks antall elever i hver gruppe 4 (det kan også være enetimer)

TIMER ALENE:

Noen unge skuespillertalenter har også behov for ekstra veiledning eller bekreftelse før de skal avlegge en audition, det være seg for en rolle eller opptak på en teaterskole. Om du er en av dem, kan du få en time eller flere om du ønsker det, der vi ser på ditt spesifikke behov.

TIDER:

Torsdager fra 15 – 16 på Hunn Gård, Gjøvik. Oppstart 8.september 2022

NYE grupper etter høstferien:

Torsdager fra 16 -17 på Hunn Gård, Gjøvik. Oppstart 20.oktober 2022

Om behov setter vi opp grupper mandager og tirsdager.

Formidlingscoaching

Skal du ha et muntlig fremlegg, holde et foredrag, en appell, en tale, skal du kanskje ut på en foredragsturné, eller lage en presentasjon? Da gruer du deg kanskje til dette også. Ikke for dordi du ikke kan det du driver med, men fordi du gruer deg for å møte publikum og snakke i det offentlige rom. Vel! Dette er helt naturlig, men al ikke denne frykten gå ut over det du kan. Ta derfor en coaching time med Gro Ann, og få får profesjonell veiledning. 

Ta med deg teksten du skal formidle,  og så jobber vi konkret med dine formidlingsbehov, slik at din stemme og kroppspråk ødelegger for det du har på hjerte. Sammen med en erfaren skuespiller, kan du lære litt om stemmebruk, kroppsspråk og pusteteknikker. Vi går igjennom oppgaven din og ser på muligheter og forbedringer. Vanligvis bruker vi 90 minutter til dette arbeidet. Tid og pris etter avtale.

Prosjektpitching

Dette er samlinger for kreative kunstenheter som teater, dans, film, corss-over, performance-kunstnere, musikkgrupper, eller andre team av kunstnerisk karakter som har en idé de vil videreutvikle, og da trenger man ensparringspartner og coach!

Kunstnere av i dag må kunne pitche sine ideer og prosjekter til oppdragsgivere eller finansielle støttespiller. Uten å fremlegge sine ideer på en overbevisende måte - enten via en skriftlig søknad eller et muntlig fremlegg til en oppdragsgiver, vil man ikke nå målet man drømmer om. Derfor blir det stadig viktigere å kunne pitche sine ideer. 

For hva har du egentlig på hjerte?  Gjennom en arbeidshelg eller noen dager kan dere fordype dere i prosjektet. Se muligheter, prøve dem ut, og ikke minst formulere dine ideer slik at også andre forstår hva du har på hjertet. Målet er at den endelige pitchen du leverer blir så bra og riktig som mulig i forhold til ditt prosjekt.

Tid og pris avhenger av hvor mange dere er i gruppen og hvor mange timer vi bruker. Men tror vi bør si at det dreier seg om minimum 4 - 6 timer effektiv jobbing. Sannsynligvis mer. 😊