Bråtebrann! Nytt dikt i poesibloggen

Bråtebrann er vårt neste dikt ut. Også dette skrevet av Halldis Moren Vesaas, og sto første gang på trykk i hennes debut samling "Harpe og dolk" fra 1929. Skuespiller Gro Ann Uthaug leser.

Alle diktene i POESIBLOGGEN finnes i spillelisten POESIBLOGGEN til Tema Teater på YouTube. prosjektet kom i gang 28.mars i år, og målet er å lese inn 1 til 2 dikt i måneden. Vi håper du vil følje oss. #poesibloggen #temateater #dikt #poesi #lyrikk

43 visninger0 kommentarer

© TEMA TEATER

ØSTRE TOTEN, NORGE

92423908 / INFO@TEMATEATER.NO

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Ikon