PRODUKSJONER 2019

Den kulturelle spaserstokken

Formålet med den kulturelle spaserstokken i Norge.

Formålet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Midlene skal brukes til kulturtiltak som kommer de eldre direkte til gode.

Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunstnere lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Tema Teater imøtekommer dette med begeistrng, og har laget 3 forestillinger for den kulturelle spaserstokken. Bestill HER

  1. KVINNENE I MALERIET (30 minutter)

  2. ET MØTE MED CAMILLA COLLETT (35 minutter)

  3. JA, VI ELSKER BJØRNSTJERNE BJØRNSON (40 minutter)

KVINNENE I MALERIET er en herlig kort forestilling med dans, tale og musikk. 3 skuespillere og flott kostymer. En liten vitamininsprøyting for de eldre. Med utgangspunkt i et maleri av den berømte malerinnen Signe Scheel, som bodde på Skrivergården på Toten for 150 år senere, har laget en liten forestilling om kvinnene man kan se i maleriet. I november har vi forestillinger i Østre Toten.

Flotte kostymer, dans, tale og musikk

JEG HETER CAMILLA COLLETT Et energisk møte med Camilla. først som student, senere som ung frue, og tilslutt som forfatter av Amtmannens døtre.

JA, VI ELSKER BJØRNSTJERNE BJØRNSON. Et lystig møte med to flotte historier og noen dikt og sanger. Alle husker igjen "En Glad Gutt" med Øyvind, bukken og Marit.     

     

© TEMA TEATER

ØSTRE TOTEN, NORGE

92423908 / INFO@TEMATEATER.NO

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Ikon